Pretraživanje

[__LOGIN__]

Stotisućiti gost u Bolu!

Turistička sezona 2016.

Stotisućiti gost u Bolu!

Prvi puta u povijesti turizma u Bolu, više od 100.000 ljudi je posjetilo i odsjelo u Bolu u jednoj godini. Tom prigodom smo nagradili sto tisućitog gosta u ime TZO Bol: Gđica Valentina Palajsa, računovođa Tehničke škole iz Karlovca, koja je prvi put u Bolu, a odsjela je u hotelu Elaphusa.

Prigodne darove je uručio direktor TZO Bol, Markito Marinković.

Kalendar događanja
27.05.2022. / petak
28.05.2022. / subota
29.05.2022. / nedjelja
30.05.2022. / ponedjeljak
31.05.2022. / utorak
18.06.2022. / subota
19.06.2022. / nedjelja
20.06.2022. / ponedjeljak
21.06.2022. / utorak
22.06.2022. / srijeda
04.07.2022. / ponedjeljak
05.07.2022. / utorak
06.07.2022. / srijeda
07.07.2022. / četvrtak
08.07.2022. / petak
09.07.2022. / subota
29.07.2022. / petak
30.07.2022. / subota
05.08.2022. / petak
23.09.2022. / petak
08.10.2022. / subota
09.10.2022. / nedjelja
10.10.2022. / ponedjeljak
11.10.2022. / utorak
12.10.2022. / srijeda
13.10.2022. / četvrtak
14.10.2022. / petak
15.10.2022. / subota